Medlemsmøte turn og dans 5. mars

MEDLEMSMØTE TURN OG DANS. 5.MARS

VIP ROMMET SOTRA ARENA KL. 19.00

Agenda:

  • Presentasjon av hovedutvalg og dets arbeid
  • Gjennomgang av Årsmelding
  • Økonomi 2023
  • Planer for 2024
  • Budsjett 2024
  • Saker til klubbens årsmøte
  • Innstilling til utvalg for 2024
  • Eventuelt

For å ha stemmerett og kunne velges til verv må man ha vært medlem av Sotra Sportsklubb i minst en måned, fylle minst 15 år i det kalenderåret medlemsmøtet avholdes, og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser i Sotra Sportsklubb. Alle medlemmer har uansett møterett, talerett og forslagsrett.

Velkommen til medlemsmøte.

Med vennlig hilsen

Hovedutvalget Turn og Dans