Sotra SK Turn

Sotra SK Turn har aktiviteter innen apparatturn, tropp, og bredde. Det mye å velge mellom, men fellesnevneren er kroppskontroll, smidighet og styrke. Dette gjør at turn er en ideell sport for å danne grunnlag også til andre idretter i ung alder.

Usikker på hva som er det rette for deg?
Det kan vi skjønne, for tilbudet er stort, og innenfor hvert av våre hovedområder for turn er det også flere varianter som er tilpasset alder, ferdighetsnivå og ambisjoner.

Videre på denne siden finner du vår veileder for alle våre tilbud. 

Foreldre & barn

Tilbudet er fra ca 2 til 3 år.

Trener 1 dag i uken

På «foreldre & barn» partiet fokuserer vi på å videreutvikle grovmotorikken og på at fysisk aktivitet er morsomt.
Vi leker, hopper, løper, balanserer og klatrer.

Her trener foresatt sammen med barnet. 

Det er ulike trenere på de ulike partiene. Det er ønskelig at foreldre hjelper med opplegget, eller tar ansvar for opplegget selv.


Gymlek

Alder ca 4-5 år.

Trener 1 dag i uken

Gymnastikk og lek er det beste utgangspunktet for aktiviteter for barn. I konseptet gymlek kombineres gymnastikkens grunnelementer med lek. Dette gir barn allsidig bevegelsestrening og stimulering av grunnmotoriske ferdigheter.

I gymlek trener barna grov- og finmotorikk, kropps- og romorienteringsevnen, koordinasjon, balanse, musikk- og rytmefølelse. Innføring i turnøvelser.

Her er det ulike trenere på de ulike partiene, og det er ønske om foreldre som kan hjelpe, enten fast, eller på rundgang.


Grunnstigen

Alder 6-9 år/1.-3- klasse.

Trener 1 dag i uken

Idrettens Grunnstige er bygd opp slik at barna har noe å strekke seg mot hele tiden. Gjennom 10 ulike øvelsesgrupper som hver er delt inn i 10 trinn, fra det helt enkle til en ferdig turnøvelse, lærer barna de mest grunnleggende ferdighetene i turn.

Vi bruker ringer, tau, bommer, matter etc. og øver på motorikk. 
En øvelse kan være å stå på hodet og en viderefører forlengs og baklengs rulle fra Gymlek.
En starter også med en forsiktig innføring i trampett.

Ulike trenere på de ulike partiene.


Parkour/Freerunning

Alder 8-15 år Trener 1-2 dager i uken

Parkour er en bevegelsesidrett der man har som mål å kunne komme seg fra punkt A til B på den mest effektive måten som mulig. Utøverne øver på å komme seg over ulike hindre, på ulike måter. Her trenes hele kroppen, men på en litt friere måte enn i andre turnøvelser.


Salto

Alder 9-17 år

Deles i 2 grupper 8-11 år og 12-17 år

Et godt alternativ til de som ikke ønsker å konkurrere, men likevel være aktiv innen turnmiljøet. Her gis en videreføring av idrettens grunnstige.

Partiet er også ment for utøvere som ønsker seg inn på Tropp. Da starter vi med Salto for å bl.a. finne ferdighetsnivå.

Utøveren får nye utfordringer og målsetninger. Det trenes på basisferdigheter som er viktig for å beherske gymnastikk- og turnøvelser, uformelle konkurranser og oppvisninger.


Tropp

Alder 7 år og oppover

Trener 2-4 dager i uken

Troppsgymnastikk eller troppsturn er en sport der en gruppe turnere utfører akrobatiske og artistiske øvelser i fellesskap. Idretten er forholdsvis ny, og europeiske mesterskap har blitt arrangert siden 1996

Troppsgymnastikk er den raskest voksende grenen innen turn, og er en lagidrett. Nivået er blitt meget høyt, og Norge er en av de beste nasjonene i verden i denne grenen.

Utøverne på tropp, blir plukket ut fra breddepartiene, eller har drevet med trampett eller tumbling tidligere.
Med tropp menes det at man deltar med 6 – 12 utøvere på et lag.

I tropp konkurreres det i trampett, tumbling og frittstående;

Frittstående 

Frittstående utfører gymnastene et program til musikk. Det er krav om at det skal være takt og temposkifte i musikken. Programmet skal inneholde gymnastiske elementer (for eksempel hopp/sprang, piruetter, sving, balanse, par- eller gruppeløft). Det skal også inneholde akrobatiske elementer (for eksempel hjul, håndstående, stift, araber, flikkflakk, salto). 

Tumbling

I tumbling utfører gymnastene tre akrobatiske serier til musikk. Seriene skal utføres i strøm (lik avstand mellom hver gymnast). Seriene skal inneholde variasjon i rotasjonsretningene (om tverraksen/salto og lengdeaksen/skru), virtuositet og progresjon i vanskelighet. I en serie skal hver gymnast utføre tre eller flere momenter etter hverandre. Tumbling er en 13-15 meter lang oppbygd bane med sprett i, hvor utøverne ved bruk av tilløp utfører akrobatiske elementer og lander på matter i enden av banen.

Trampett

Trampett er en «minitrampoline» med sprett i, hvor utøverne ved bruk av tilløp og sats utfører akrobatiske elementer i luften før de lander på tykke dynematter. I trampett utfører gymnastene tre akrobatiske serier til musikk. Seriene skal utføres i strøm (lik avstand mellom hver gymnast). Seriene skal inneholde variasjon i rotasjonsretningene (om tverraksen/salto og lengdeaksen/skru), virtuositet og progresjon i vanskelighet, og i minst en av seriene må det brukes et hoppredskap (f.eks Pegasus).


Apparatturn

Alder 6 år og oppover

Trener 2-6 dager i uken

 Apparatturn – Konkurranseturn er en flott idrett for de som liker å trene mye!  Man trener fra 2 til 6 dager i uken, avhengig av bl.a. alder og nivå. Utøverne på disse partiene er plukket fra breddepartiene eller har vært Apparatturnere i lag andre steder i landet. Er du ny innflyttet og er Apparatturner, ta kontakt med oss. Barn som viser talent og ferdigheter kan også bli kontaktet for testing.

 Utøveren må være motivert for mye trening. Han/hun bør være spenstig og kroppen må være utviklet til å tåle øvelsene.

Foresatte må regne med en del oppfølging av barna. Dette i forbindelse med arrangementer som konkurranser, oppvisninger og samlinger. Det er viktig at foreldre er innstillt på å følge opp og støtte apparatturnerne. De trener mye og trenger motivasjon hjemmefra. I tillegg står ofte foreldrene som arrangør på arrangementene.

Apparatturn jenter (Turn Kvinner) deltar i konkurranser i apparatene Hopp, skranke, bom og frittstående.

 Apparatturnturn gutter (Turn Menn) deltar i konkurranser i apparatene Frittstående, bøylehest, ringer, hopp, skranke og svingstang

Hovedtrener er Renè

Det er ikke påmelding direkte til Apparatturn. All rekruttering skjer via Grunnstigen og Salto – eller henvendelse til påmeldingsansvarlig.