Sotra SK Turn & Dans: påmelding til vårens barne- og ungdomspartier åpner 03.01.24 kl. 09.00

Fra og med 03.01.24 kan man melde på utøvere til vårens barne- og ungdomspartier på turn- og dans 

Under finner du lenker til påmelding til de ulike partiene. Dersom utøver ikke er medlem i klubben blir du først ledet til innmeldingssiden. Når du har meldt inn utøver i klubben må du gå tilbake til påmeldingslenken og melde på aktuelt parti. 

 

NB: dersom en utøver er interessert i troppsgymnastikk eller apparatturn kan en forespørsel sendes til turn@sotrask.no

 

Gymlek 4-5 år :https://app.rubic.no/Public/Events/16390

Grunnstigen 1.-3.klasse Turnhallenhttps://app.rubic.no/Public/Events/16415

Foreldre og barn 2-3 år i Turnhallen: https://app.rubic.no/Public/Events/16437

Parkour 9-14 århttps://app.rubic.no/Public/Events/16416

Salto 9-11 år Turnhallenhttps://app.rubic.no/Public/Events/16417

Salto 12-17 år i Turnhallen:https://app.rubic.no/Public/Events/16430

Dans 6-8 år i Turnhallenhttps://app.rubic.no/Public/Events/16432

Dans 9-10 år i Turnhallenhttps://app.rubic.no/Public/Events/16433

Remix 11-13 år i Turnhallen: https://app.rubic.no/Public/Events/16434

Dynamite 14 år +:  https://app.rubic.no/Public/Events/16435

Turn og Dans Knappskog skole  ( Showdans, Grunnstigen, Salto 9-12 år, Streetjazz 7-12 år): https://app.rubic.no/Public/Events/16436