Vil du være med å drive Sotra Sportsklubb?

Valgkomitèeen i er i gang med arbeidet med å finne kandidater til hovedstyret og andre posisjoner for neste periode. Deadline er i tide til årsmøtet i mars (dato kommer). 

Sitat fra hovedstyreleder Svein Olav Sørensen: » Det å engasjere seg som frivillig i Sotra Sportsklubb, er veldig givende, sier sittende styreleder, Svein Olav Sørensen.  -I styret holder vi på med de større tingene, styrer økonomien og prøver å utvikle klubben i riktig retning, på alle områder. Med mange idretter, mange frivillige og 3000 utøvere samt et stort anlegg som må utnyttes godt til flere formål, vil jeg si at Sotra Sportsklubb må være en av de mest interessante klubbene å engasjere seg i. Og uansett hva du velger å være med på, blir du del av et positivt fellesskap som bidrar til lokalsamfunnets beste,» 

Klubben har behov for frivillige til flere verv i hovedutvalg, arrangementsutvalg, kontrollkomitè med mer. 

Lurer du på om et verv kan være noe for deg, men er usikker på hva dette innebærer? Ta kontakt med valgkomiteen  ved Bente Angeltveit, bente.angeltveit@gmail.com, eller les om de ulike rollene her: https://www.sotrask.no/klubbhandbok/roller-og-mandater/ 

Innspill til kandidater for verv til hovedstyre m.m kan registreres inn via følgende link: 

LINK – INNSPILL AV KANDIDATER TIL HOVEDSTYRE SOTRA SPORTSKLUBB