Referat Årsmøter

< Tilbake

Årsmøtene i Sotra Sportsklubb holdes hvert år innen utgangen av mars. 
Møtene blir annonsert på klubbens hjemmesider 1 mnd. før møtet. Frist for innsending av forslag til årsmøtet må være mottatt 14 dager før, og sakspapirer legges ut på våre hjemmesider 1 uke før møtet.

OBS; I forbindelse med pandemien som inntraff i mars 2020 så har NIF satt 30.06 som ny frist for gjennomføring av årsmøtene. 
Årsmøtet for 2019 ble derfor avviklet i juni 2020.

På denne siden finner du styrets årsmeldinger og  protokollene til klubbens årsmøter.

Årsmøte 2023

Årsmøte 2022

Årsmøte 2021

Årsmøte 2020

Årsmøte 2019 – «Drive in» i fotballhallen juni 2020

Årsmøte 2018 Teknologisenteret 28.03.2019

Årsmøte 2017 Straume Forum 22.mars 2018

Årsmøte 2016 Teknologisenteret 21.mars 2017

Årsmøte 2015 Teknologisenteret 17.mars 2016

Årsmøte 2014 Sotra Arena 19.mars 2015

Årsmøte 2013 Sotra Arena 18.mars 2014

Årsmøte 2012 hos Sartor Maskin 21.mars 2013

Årsmøte 2011 – Teknologisenteret 20.mars 2012

Årsmøte 2010 – Teknologisenteret 23.februar 2011